EP: Platformă E-Learning

Această platformă işi propune să testeze printr-un curriculum inovator şi instrumente tehnologice, trainingul vocaţional cu tehnologii moderne creat pentru stimularea comunităţilor în dezvoltarea turismului rural, prin întărirea rolului inovatorilor deja existenţi în regiune, care vor deveni “lideri de opinie” în destinaţie şi vor instrui la rândul lor alţi actori.

modules

Antreprenoriat

Acest modul oferă o introducere în antreprenoriat, prezentand principii de bază și terminologie, grație unor studii de caz și articole de ziar. Aspectele evidentiate aici vor oferi managerilor din turism competențele necesare pentru a înțelege mediul antreprenorial din zonele rurale. Resursele aditionale au menirea de a suplimenta bagajul de cunostinte astfel încat să contribuie la transformarea unei idei într-un start-up de success.

modules

Management

Acest modul reprezintă o introducere în Management, de la terminologie şi principii de bază până la studii de caz şi articole de presă. A fost dezvoltat pe baza unui model pedagogic conţinând următoarele secţiuni: (i) obiective de învăţare: bazate pe taxonomie Bloom; (ii) cerinţe preliminare; (iii) conţinut principal; (iv) proces de evaluare. Aspectele evidenţiate aici vor oferi managerilor din turism competenţele necesare pentru a înţelege noţiuni de management şi pentru a le implementa în afaceri din mediul rural – din acest motiv subiectele sunt uşor de înţeles, fiind alese în consecinţă.

modules

Tehnologii de Informare şi Comunicare

În acest modul sunt prezentate bazele Tehnologiilor Informaţiilor şi Comunicării (ICT), prin principii şi terminologie, articole şi studii de caz. Managerii de IMM-uri trebuie să-şi aplece atenţia şi asupra instumentelor moderne de comunicare. Vor fi prezentate o serie de tehnologii web predefinite, cu ajutorul cărora participanţii vor putea folosi internetul ca instrument de marketing şi comunicare.

modules

Implicarea Comunităţilor

Acest modul se concentrează asupra comunităților din zonele turistice rurale. Dezvoltarea turismului durabil într-o destinație depinde foarte mult de motivația și angajamentul comunității locale. Modulul e structurat pe trei componente principale: managementul stakeholderilor, colaborare și networking. Aceste trei subiecte trasează calea de la identificarea și prioritizarea stakeholderilor relevanţi din regiune, până la formarea unui cadru de cooperare profesionist care să permită exploatarea etică si eficientă a potenţialului zonei.

modules

Marketing

Acest modul reprezintă o introducere în Marketing, pornind de la principii de bază şi terminologie până la studii de caz şi articole de ziar. In zilele noastre, acestă noţiune – marketing – e folosită frecvent, aproape fără se ne dăm seama. Luând în considerare diversitatea subiectelor ce ţin de marketing – comunicare, inovare, branding, vânzări, distribuţie, relaţii publice, reclamă, promovare, cercetare de piaţă, etc – modulul se va baza pe notiunile principale.

modules

Sustenabilitate în Turism

Acest modul este proiectat pentru a permite managerilor de afaceri, prestatorilor de servicii și factorilor de decizie să înțeleagă conceptul de sustenabilitate în turism și să angajeze părți interesate ale comunității în activități de colaborare prin care vor analiza propriul lor grad de sustenabilitate și vor dezvolta strategii și proiecte pentru îmbunătățirea performanței lor în turism. Diferitele forme de turism durabil vor fi discutate facând apel la notiuni teoretice, articole şi studii de caz. Acestea vor contribui la conturarea unei imagini clare asupra componentei durabile a serviciilor turistice, accentuând importanţa implicării comunităţii şi oferind sugestii şi inspiraţie pentru un grad sporit de mobilitate în destinaţiile de turism, obţinută prin inovare.