Platforma e-learningowa

Niniejsza platforma e-learningowa jest częścią kursu powstałego w ramach międzynarodowego projektu “InRuTou – Innowacje w turystyce wiejskiej”, którego celem jest opracowanie uwzględniającego nowoczesne technologie informatyczne innowacyjnego zestawu narzędzi i metod służących rozwojowi i promocji produktów turystyki wiejskiej na obszarach górskich.

Wykorzystanie materiałów edukacyjnych zamieszczonych na platformie, w połączeniu z cyklem spotkań poświęconych zagadnieniom omówionym w sześciu jej modułach, ma ułatwić lokalnym społecznościom opracowywanie programów rozwoju turystyki na danym terenie opartych o nowe, wspólnie wykreowane, produkty turystyczne. Twórcy kursu mają nadzieję, że przyjęcie takiej metody pracy wzmocni społeczności lokalne oraz wyłoni i umocni pozycję liderów – innowatorów turystyki, którzy skonsolidują działania na danym terenie i będą angażować do współpracy kolejne osoby.

Uczestnicy kursu mogą korzystać także z platformy wymiany informacji oraz mapy on-line (która w niedalekiej przyszłości dostępna będzie także w wersji on-line). Grupy lub osoby zainteresowane wykorzystaniem tych narzędzi proszone są o kontakt z partnerem projektu InRuTou w ich kraju zamieszkania.

Jak korzystać z kursu?
modules

Przedsiębiorczość

Wprowadzenie do przedsiębiorczości zawiera omówienie podstawowych zasad i pojęć nią rządzących oraz przykłady dobrych praktyk. Szczególną uwagę zwrócimy na wiedzę i umiejętności niezbędne do tworzenia nowych przedsięwzięć turystycznych w warunkach typowych dla położonych w górach obszarów wiejskich. Materiały uzupełniające zostały dobrane pod kątem pokazania, w jaki sposób maksymalizować prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu.

modules

Zarządzanie

Prowadzenie firmy w branży turystycznej wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na utrzymanie dobrych relacji pomiędzy firmą, jej pracownikami i klientami. Pomogą w tym odpowiedni dobór i zarządzanie personelem oraz z rozmysłem budowane relacje z klientami. Nie można też zapomnieć o planowaniu bieżących wydatków i inwestycji w rozwój działalności. Strategiczne podejście do zarządzania przedsięwzięciem turystycznym maksymalizuje szanse na zdobycie i umocnienie trwałej pozycji na rynku.

modules

Nowe media

Dla małych i średnich firm z branży turystycznej internet jest szansą na dotarcie do szerszej grupy potencjalnych klientów. Wachlarz narzędzi do wyboru jest szeroki – począwszy od prostej strony internetowej przez obecność w mediach społecznościowych po zaawansowane systemy rezerwacji i sprzedaży usług i produktów przez internet. Nowoczesne technologie internetowe można dowolnie dopasować do swoich potrzeb – mogą usprawnić zarządzanie firmą, służyć jako narzędzia komunikacji i marketingu, poprawić widoczność oferty w wyszukiwarkach itp.

modules

Angażowanie społeczności

Zrównoważony rozwój turystyki na obszarach wiejskich silnie zależy od motywacji i zaangażowania społeczności lokalnych. Identyfikacja i ustalenie priorytetów wszystkich znaczących podmiotów zaangażowanych w rozwój turystyki w regionie daje szanse na utworzenie trwałej sieci współpracy. Od profesjonalnego rozplanowania jej działań zależy, czy partnerom uda się wykorzystać potencjał danego regionu.

modules

Marketing

Spośród szerokiego wachlarza pojęć związanych z marketingiem, takich jak komunikacja, innowacyjność, sprzedaż, budowanie świadomości marki, dystrybucja, public relations, reklama, promocja, badania rynku itp., wybraliśmy kilka uznawanych za najistotniejsze. W czasach, gdy coraz więcej informacji rozprzestrzenia się przez internet komunikacja, PR i marketing bezpośredni nabierają coraz większego znaczenia dla małych biznesów i przedsięwzięć turystycznych. Jednocześnie spokój, bliskość natury i czyste środowisko stają się atutami, na których można budować przewagę konkurencyjną turystyki wiejskiej.

modules

Zrównoważony rozwój

Rozwój turystyki w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju jest ambitnym przedsięwzięciem, które jednak – jeśli odpowiednio je zaplanujemy i przeprowadzimy – pozwala na osiągnięcie wszechstronnych korzyści. Jak wspólnie rozwijać strategię i tworzyć projekty, aby poprawić działanie w różnych aspektach zrównoważonej turystyki? Do wyboru mamy wiele alternatyw: ekoturystyka, turystyka odpowiedzialna, turystyka przyrodnicza, turystyka społeczna… Zawsze trzeba jednak mieć na uwadze zrównoważony rozwój całego regionu, bazować na typowych dla danego miejsca zasobach, umożliwiając działającym w regionie podmiotom na udział w zyskach z rozwoju turystyki.